Directie


Harry van der Meer

VIOLIST - DIRIGENT


Harry van der Meer (1946) studeerde viool en schoolmuziek aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.  Tijdens deze opleiding studeerde hij orkestdirectie bij Louis Stotijn en muziektheorie bij Roderik de Man.


Nog tijdens zijn opleiding was hij werkzaam als docent muziek op het Edith Steincollege te Den Haag.


Vanaf 1985 is hij als free-lance  violist werkzaam bij diverse orkesten en ensembles in binnen- en buitenland.  Tevens werkt hij als docent viool en kamermuziek bij diverse festivals in o.a. Hongarije en Duitsland.


Vanaf 1980 geeft Harry v.d. Meer diverse cursussen op het gebied van de historie van de muziek.  Dit onder andere in Den Haag, Voorburg en Wassenaar.  Daarnaast geeft hij lezingen over diverse muziekhistorische onderwerpen in heel Nederland.


Harry v.d. Meer heeft sinds 1980 een grote praktijk als privé-docent viool en muziektheorie.


Sinds 2003 is hij verbonden als dirigent bij het Hofstads Jeugd Orkest (het oudste jeugdorkest ter wereld), alwaar hij twee ensembles leidt.


Tenslotte is hij Artistiek Leider en dirigent van het door hem in 2008 opgerichte  ensemble “La Tempesta”.  Dit ensemble werkt met jonge, talentvolle musici in de leeftijd van 16 – 25 jaar.  Het repertoire bestaat voornamelijk uit werken uit de Barok- en vroeg Klassieke periode, alsmede de romantisch en hedendaags repertoire.CONTACT DETAILS

Stichting La Tempesta

Dovenetelweg 55

2555 TD Den Haag

(06) - 52315144

BANK INFORMATIE


Bank: ABN/AMRO 89.37.08.534

IBAN: NL74ABNA0893708534

 

KvK: 27318325

© Copyright. All Rights Reserved.