HomeLa Tempesta is een initiatief van violist en dirigent Harry van der Meer. Zijn passie om jonge muzikanten in hun opleiding te begeleiden en te stimuleren leidde hem ertoe in 2006 La Tempesta op te richten. Aanvankelijk was het een vrijetijdsensemble. Het oogstte echter zodanig succes dat het al gauw een Stichting zonder Winstoogmerk werd.

La Tempesta is een klein strijkersensemble (8 tot 15 musici) dat 1 a 2 maal per jaar een project organiseert met concerten in binnen- en buitenland.


Het niveau van de muzikanten ligt hoog zodat de concerten van uitstekende kwaliteit zijn.


Om zoveel mogelijk jonge musici een kans te geven mee te doen, wisselt de samenstelling voor ieder nieuw project. Aangezien het een klein ensemble is, komt jong talent optimaal tot zijn recht.

Unieke Eigenschappen

La Tempesta onderscheidt zich van andere jeugdensembles door de combinatie van de volgende elementen:

Hoog niveau

Deelnemers zitten minimaal in het voorbereidend jaar conservatorium of –indien amateur– op gelijkwaardig niveau. Daardoor zijn ze in hun kunnen perfect op elkaar afgestemd, wat enorm stimulerend werkt. Het hoge niveau houdt ook het aantal repetities ter voorbereiding van de concerttour op een minimum en zorgt ervoor dat onze concerten erg in trek zijn.

Persoonlijke groei

In een klein ensemble is iedere muzikant individueel hoorbaar. Dit draagt bij tot de persoonlijke muzikale ontwikkeling van iedere deelnemer. Bovendien is er gelegenheid voor het spelen van een soloconcert voor diegenen die dat willen.

Unieke optredens

Er wordt gespeeld in binnen- en buitenland, in kunstcentra, musea, historische monumenten, en vele andere bijzondere locaties.

Inspraak

De deelnemers zijn actief betrokken bij het samenstellen van het repertoire en de concerten en hebben ook inspraak over wie er aan een project meedoet.

Leuke sfeer

In een klein ensemble leren de deelnemers elkaar goed kennen. Dat leidt ertoe dat de sfeer niet alleen muzikaal, maar ook sociaal heel fijn is. Blijvende vriendschappen zijn vaak het resultaat.

Interessant repertoire

Een gevarieerde keuze van Barok tot en met hedendaagse muziek.

Kortom, La Tempesta is een jong, enthousiast en flexibel ensemble!


Klik hier om een paar fragmenten te beluisteren en onze foto gallerij te bekijken.  Enthousiast?  Wil jij ook graag meedoen en ben je een getalenteerde strijker tussen 16 en 25 jaar oud, stuur dan een email naar:

 

meermuziek@hotmail.com

 

We kijken ernaar uit je te leren kennen!

CONTACT DETAILS

Stichting La Tempesta

Dovenetelweg 55

2555 TD Den Haag

(06) - 52315144

BANK INFORMATIE


Bank: ABN/AMRO 89.37.08.534

IBAN: NL74ABNA0893708534

 

KvK: 27318325

© Copyright. All Rights Reserved.